NEXANS Kable SIWO-KUL

Nexans

Nexans SIVO-KUL Kable wysokiego napięcia

 • Elastyczne, jednożyłowe
 • Zakres napięciowy 1.1 kV, 3.3-4.2 kV, 6.6-7.2 kV oraz 13.8-15.0 kV
 • Dostosowane do pracy w temperaturach od -55°C do 180°C
 • Użycie silikonu, materiałów o wysokiej odporności na wyładowania koronowe zapewnia bardzo dużą wytrzymałość dielektryczną
 • Pokrycie wykonane z plecionej przędzy syntetycznej, nakładanej bezpośrednio na izolację zapewnia doskonałe własności mechaniczne oraz utrzymuje ciągłą elastyczność.
 • Specjalne lakierowanie zewnętrznego oplotu daje bardzo dobrą ochronę przeciw ścieraniu, wilgoci, środkom chemicznym takim jak np. olej transformatorowy, olej napędowy czy większość środków myjących
 • W razie kontaktu z ogniem – nie wytwarzają trujących ani korozyjnych gazów. W porównaniu z innymi kablami tego typu, Kable SIWO-KUL wytwarzają w razie pożaru jedynie niewielką ilość dymu, który według przepisów limitów pożarowych, określane są jako „niski stopień dymienia”. Spełniają w tym zakresie wszystkie normy zawarte w IEEE 383 oraz IEC 60332-3.
 • W chwili zajęcia przez ogień izolacji kabla, redukuje się do tlenku silikonu, który stanowi sam w sobie doskonałą izolację elektryczną. Dzięki tej własności, w razie pożaru kable te zapewniają maksymalne wydłużenie pracy w warunkach ekstremalnych. Testy wykonane według IEC 60331 oraz VDE 0472 część 814, w znamionowym napięciu wykazują czas około 30 minut pracy w takich warunkach.
 • Grubość ściany izolacji zaprojektowana jest w odniesieniu do wysokiej wartości wytrzymałości dielektrycznej gumy silikonowej. Napięcie przebicia gotowego kabla jest w rzeczywistości dwa razy wyższe niż wykazują testy.
 • Kable spełniają normy UIC 895 oraz w odniesieniu do wytrzymałości dielektrycznej BSS 6195 typ 5, kategorie napięcia: C, D, E oraz F
 • Kable posiadają UL zatwierdzone przez AWM dla poniższych typów: 3540, 3641, 3642 i 3643
 • Kable SIWO-KUL są zgodne z przepisami EU dotyczącymi limitów zawartości szczególnych materiałów ora odpadów definiowanych przez ROHS oraz WEE