Polityka prywatności

 

Szanowni Państwo;

 

W związku z obowiązującym od 25 maja 2018 r. rozporządzeniem parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z 27.04.2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych ) – „RODO” , pragniemy poinformować iż firma PHU SILVESTRI Lucyna

Silvestri realizuje wszystkie działania, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych,

transparentności w procesach przetwarzania danych osobowych a także podnoszenia świadomości w tym

zakresie.

Mając powyższe na uwadze przesyłamy informacje o przetwarzanych przez naszą firmę Państwa danych

osobowych, a także przysługujących w związku z tym prawach.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez firmę PHU SILVESTRI Lucyna Silvestri

 

Zgodnie z art. 13 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest PHU SILVESTRI Lucyna Silvestri z siedzibą

w Łodygowicach 34-325, przy ul. Szewska 5

2. W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z właścicielem firmy Lucyną Silvestri email:

lucyna@silvestri.pl

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit.

b RODO

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty, które są bezpośrednio związane

z realizacją umowy, z których usług korzysta PHU SILVESTRI tj. firmy transportowe, kurierskie,

poczta itp.

5. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego. W razie przekazania danych

osobowych do państwa trzeciego zostanie Państwu przekazana odrębna informacja.

6. Państwa dane osobowe przechowywane będą:

  • Przez czas wykonania umowy
  • Przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywać dane

7. Przysługuje Państwu prawo do:

  • Żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowaniu, usunięciu lub ograniczenia przetwarzania
  • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
  • Przenoszenia danych osobowych

8. Przysługuje Państwu prawo wniesieniu skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, że

przetwarzanie danych osobowych dotyczących państwa narusza przepisy RODO

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale ich niepodanie będzie związane z brakiem

możliwość realizacji umowy

10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie

profilowania.