żywice wolne od DAP

W ciągu ostatnich 15 lat obserwuje się dynamiczny wzrost zapotrzebowania na żywice bez LZO (Lotne Związki Organiczne) poprzez wciąż wzrastające wymagania dotyczące ochrony środowiska. Żywice te będą więc cieszyły się coraz większym powodzeniem w przyszłości. Ogólnie charakteryzują się większą lepkością i mniejszą reaktywnością w porównaniu do żywic o niskiej zawartości LZO ale dość łatwo dostosować je do istniejącego cyklu impregnacyjnego oraz procesu utwardzania. Nadają się do impregnacji zanurzeniowej w warunkach ciśnienia atmosferycznego jak i próżni, metody kroplowej, przelewowej.