żywice elektroizolacyjne do impregnacji

Żywice elektroizolacyjne do impregnacji Żywice elektroizolacyjne do impregnacji

LAKIERY ROZPUSZCZALNIKOWE

Lakiery rozpuszczalnikowe stają się coraz mniej popularne dzięki zawartości rozpuszczalników i ich emisji do atmosfery. Niemniej jednak są nadal stosowane przez wielu producentów ze względu na szereg zalet jakie posiadają. Stabilność w zbiorniku, łatwość stosowania, dobre ogólne własności i niska cena. Idealne do impregnacji metodą zanurzeniową jak i próżniowo-ciśnieniową.

 • HI-THERM BC-325
 • HI-THERM BC-346/A
 • HI-THERM BC-352
 • HI-THERM BC-359

LAKIERY WODNE

Lakiery na bazie wody powstały na skutek narastającego zapotrzebowania rynku na produkty bardziej przyjazne dla środowiska oraz bardziej bezpieczne dla pracowników. Jednocześnie spełniające coraz wyższe wymagania dotyczące własności mechanicznych oraz elektrycznych do silników i transformatorów nowych generacji. Idealne do impregnacji zanurzeniowej.

 • AQUA-THERM BC-365@
 • AQUA-THERM BC-367@
 • AQUA-THERM BC-380@

ŻYWICE O NISKIEJ ZAWARTOŚCI LZO (Lotne Związki Organiczne)

Żywice te dzięki swoim monomerom charakteryzują się szybką reaktywnością i niską lepkością. Są wszechstronne i sprawdzone przez ogromną liczbę stosujących je przez lata producentów. Sprawdzają się doskonale wszędzie tam gdzie są wymagane wysokie parametry produktu, jego wysoka wydajność oraz niskie koszty. Do impregnacji zanurzeniowej w warunkach atmosferycznych jak i w próżni, do metody kroplowej jak i przelewowej.

 • DOLPHON CC-1080L
 • DOLPHON CC-1080L/721-D
 • DOLPHON CC-1080L/562-D
 • DOLPHON CC-1096
 • DOLPHON CC-1096/333-D
 • DOLPHON CC-1105
 • DOLPHON CC-1105LV
 • DOLPHON CC-1305/503-D
 • DOLPHON CC-1105OPT
 • DOLPHON CC-1106
 • DOLPHON CC-1144
 • DOLPHON CC-1144LV

ZYWICE WOLNE OD LZO

W ciągu ostatnich 15 lat obserwuje się dynamiczny wzrost zapotrzebowania na żywice bez LZO (Lotne Związki Organiczne) poprzez wciąż wzrastające wymagania dotyczące ochrony środowiska. Żywice te będą więc cieszyły się coraz większym powodzeniem w przyszłości. Ogólnie charakteryzują się większą lepkością i mniejszą reaktywnością w porównaniu do żywic o niskiej zawartości LZO ale dość łatwo dostosować je do istniejącego cyklu impregnacyjnego oraz procesu utwardzania. Nadają się do impregnacji zanurzeniowej w warunkach ciśnienia atmosferycznego jak i próżni, metody kroplowej, przelewowej.

 • DOLPHON XL-2102
 • DOLPHON XL-2103
 • DOLPHON XL-2109
 • DOLPHON XL-2110
 • DOLPHON XL-2112
 • DOLPHON XL-2162
 • DOLPHON CC-1115
 • DOLPHON CC-1118LV

W tej chwili brak zawartości sklasyfikowanej pod tym terminem.